Tilsette vart heidra i Kommunestyremøtet 13.12.18.

Overrekking av jubileumsgåve og heidersmerke til arbeidstakarane Anna Karine Marstein, Britt Haugsevje Vangen, Elin Renee Aaserud, Harald Winjum, Mona Hov og Wenke Bakketun for 25 års lang og tru teneste i Aurland kommune.

Vi gratulerer og takkar for innsatsen!

Heider til tilsette med 25 års fartstid i kommunen
Heider til tilsette med 25 års fartstid i kommunen
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland