Ta kontakt om du treng hjelp eller har spørsmål.

Tilsette i kyrkja er alltid tilgjengelege om du treng oss, oppdatert 29.06.2020

Kyrkjeverje Monica Finden er heile tida tilgjengeleg på tlf. 95862520, e-post monica.finden@aurland.kommune.no eller på messenger. Ta kontakt om du har du spørsmål om gravferd, dåp, vigsel eller andre ting.

 

Fungerande sokneprest John Ove Thaule er tilgjengeleg på tlf. 95262085 eller e-post johnothaule@gmail.com og vikarprest Ådne Skiftun er tilgjengeleg på tlf. 90872129 eller e-post aadne.skiftun@gmail.com  om du ynskjer kontakt eller samtale med prest.

Elles er det sett inn slike tiltak:

-         Gudstenester vert gjennomført med begrensa tal deltakarar 

-         gravferder, vigslar og dåp vert gjennomført med begrensa tal deltakarar

-         trusopplæringsaktivitetar og andre aktivitetar er avlyst/utsett til hausten

 

Ved evnt. endringar i retningslinjene frå bispedømet, kommunen eller andre instansar, so vert informasjonen oppdatert.

 

Sjå facebooksida Kyrkja i Aurland for oppdatert informasjon.

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  458 75 686
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland