Tomta i Veim bustadfelt vart lyst ut 15 juli og det meldte seg to kandidatar. Sjå utlysinga i lenkje: Ledig tomt i Veim bustadfelt - Aurland kommune

Trekninga var den første etter dei nye retningslinjene for tildeling av kommunale bustadtomter som kommunestyre vedtok 10.02.2022. Trekninga vart gjennomført av ordførar Trygve Skjerdal og Teknisk eining ved oppmålingsingeniør/landmålar Sondre Een Kvalfoss og ingeniør Henning Elgåen. 

I 2023 vil blant anna dei 11 bustadtomtene i Ty bustadfelt bli lyst ut og det vil bli gjennomført trekning i samsvar med dei vedtekne retningslinjene.