Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. mars 2021 kl. 15:15

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Til høyring

Innspel til samfunnsdelen

Du kan sende inn innspel ved å svare på spørsmåla nedanfor eller sende inn generelle innspel.

Illustrasjon frå Arendalsfolk.no

Høyring planprogram samfunnsdelen til kommuneplanen

I planprogrammet er det skildra korleis arbeidet med samfunnsdelen skal organiserast, opplegg for medverknad, kva som skal vere hovudtema i samfunnsdelen og behovet for utgreiingar. Planprogrammet ligg ute på høyring fram til 18.januar. 

Planprogram samfunnsdelen

Reguleringsplan (detaljregulering) Stegastein til offentleg ettersyn

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 016/17, vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Stegastein, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Reguleringsplan (områdeplan) Mjølfjell - Brandset skyte- og øvingsfelt - offentleg ettersyn

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 017/17, vedteke at framlegg til områdeplan for Mjølfjell – Brandset, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Reguleringsendring Smiebakken B1 – offentleg ettersyn

Utval for plan og utviking har 23.01.2017, sak 007/17 vedteke at framlegg til reguleringsendring for Smiebakken B1 vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Om planportalen

Kort introduksjon til reguleringsplan, kommuneplan og lokal forskrift.

Fellesmøte i Hol