Temakafè

Ein møteplass for deg som har/har hatt kreft, pårørande, venner og etterlatne.

Temakafe er ein uformell møteplass for personar med kreft, pårørande, venner og etterlatte. Der kan De møta andre i same situasjon som deg.  Her kan du dela tankar og erfaringar, eller berre ta ein prat over ein kopp kaffi.

Dei fleste kveldane får me besøk av ulike fagpersonar som held interessante  innlegg om ulike tema som har relevans for oss som er berørt av kreft.

Arrangementa vil bli arrangert siste torsdag i februar t.o.m. mai og august t.o.m. november. Temacafe vert no arrangert på Doktorheimen i Lærdal kvar gong.

Velkommen til ein triveleg møteplass

Møta er kl 18.30 til ca kl 20.30

Det vil bli servering av kaffe med noko attåt på alle møta.

Temakafe 28. Februar

Tema for kvelden: Ernæring

Temakafe 28. Mars

Tema for kvelden: Frisklivssentral/Frivillighetssentral

 Temakafe 25. April

Tema for kvelden: Pakkeforløp

Temakafe 23. Mai

UTFLUKT 

Temakafe 22. August

Tema for kvelden: NAV, rettigheitar

Temkafe 26. September

Tema for kvelden: Seinskadar

Temakafe 31. Oktober

Tema for kvelden: Lymfødem/lymfedrenasje

Temakafe 28. Novmeber

Kulturinnslag

 

Dette er eit samarbeid mellom kommunane Årdal, Lærdal og Aurland

Kontaktperson i Årdal:
v/Anita K Sviggum: tlf 40 41 07 99

Kontaktperson i Aurland:
v/ Linda Mannes: tlf 97699266

Kontaktperson i Lærdal:
v/Gudrun Sigurdardottir: tlf: 97 11 55 49

Tre kommunevåpen
Tre kommunevåpen
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland