Logo Sogn og Fjordane Teater

Teater

Aurland kommune og Sogn og Fjordane Teater har inngått eit samarbeid som skal vare 12 månader i gongen, med høve for begge partar til å seie opp avtalen skriftleg ein månad før fristen går ut. 

Kulturmedarbeidaren er kommunen sin kontaktperson til SoFt, og arrangør sine oppgåver knytte til SoFt er:
·         Informere i lokalsamfunnet om nye teateroppsetjingar
·         Henge opp plakatar og flygeblad på strategiske plassar
·         Syte for informasjon om framsyninga på kommunen si heimeside
·         Formidle informasjon om teateret via e-postadresser
·         Sende informasjon spesielt til dei 3 største verksemdene: ECO-vannkraft, Sogn jord- og hagebruksskule og Aurland kommune
·         Skaffe berehjelper
·         Informere resepsjonen om billettsal, og organisere billettsal
·         Oppgjer med teateret og berehjelper
 

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Sogn og Fjordane Teater:
Mitch Mulders
Telefon: 414 81 828
E-post: Mitch Mulders

Besøksadresse
Heradshuset

Postadresse
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland