Aurland Energiverk AS

Straumutkopling

Aurland energiverk AS melder at straumen på Bakka, Styvi og Dyrdal vert kopla ut fredag 13.09.2019 frå kl. 09.00-12.00 gunna arbeid under linja


Nettet må heile tida reknast som spenningsførande!