Aurland Energiverk AS

Straumutkopling

Aurland energiverk AS melder at straumen på Bakka, Styvi og Dyrdal vert kopla ut fredag 13.09.2019 frå kl. 09.00-12.00 gunna arbeid under linja


Nettet må heile tida reknast som spenningsførande!

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland