24. nov. 2020 kl. 16:47 11. mars 2020 kl. 12:48

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer
Vallogo

Kunngjering av valting 2017

10. september 2017

Det vert halde val på representantar til Stortinget måndag 11. september.
Tid og stad for røysting i Aurland kommune måndag 11. september:

Les mer
Vallogo

Ambulerande røysting

29. august 2017

Dersom du på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve til å førehandsrøysta i rådhuset eller på sjølve valdagen, kan du søkje valstyret om å få førehandsrøysta heime eller der du oppheld seg.

Les mer
Vallogo

Stortings - og sametingsvalet 2017 - Førehandsrøysting

26. august 2017

Du kan førehandsrøyste til og med 8. september.

Les mer
Vallogo

Stortings- og sametingsvalet 2017 - Kunngjering om utlegging av manntalet

13. juli 2017

Namnet ditt må stå i manntalet dersom du skal kunne røyste ved stortingsvalet måndag 11. september 2017.

Les mer
Vallogo

Stortingsvalet 2017 - Tidlegrøysting

29. juni 2017

TIDLEGRØYSTING: Dersom du ikkje kan røysta i den ordinære førehandsrøysteperioden eller på valdagen, har du høve til å røyste frå måndag 3. juli ved kommunetorget, rådhuset. Røystetida er frå kl. 09.00 til kl.15.00, måndag til fredag.

Les mer
Vallogo

Stortingsvalet 2017 - Dato for valdagen

15. mars 2017

Valdagen for Stortingsvalet 2017 er måndag 11. september.

Les mer

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Beathe Ekhall Stentvedt
Mobil: 91111406
E-post:
Beathe Ekhall Stentvedt

Besøksadresse:
Rådhuset

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland