Stortings - og sametingsvalet 2017 - Førehandsrøysting

Du kan førehandsrøyste til og med 8. september.

Stad: Kommunetorget, rådhuset
 
Tid:   Måndag – fredag              09.00 - 15.00
          I tillegg er det ope for førehandsrøysting laurdag 26. august og laurdag 02.september,
          samt utvida opningstid til kl. 20.00 torsdag 31. august og fredag 8. september: 
          Laurdag  26. august         11.00 - 14.00
          Torsdag  31. august          09.00 - 20.00
          Laurdag  02. september   11.00 - 14.00
          Fredag    08. september   09.00 - 20.00
          
Førehandsrøysting - Sogn Jord- og hagebruksskule:
Det vert avhelde førehandsrøysting på Sogn Jord – og hagebruksskule
Onsdag 6. september frå kl. 09.00 – 10.30           
 
Førehandsrøysting - Aurland Helsetun:
Det vert avhelde førehandsrøysting på Aurland Helsetun 
Onsdag 6. september frå kl. 11.30 – 14.00
 
Ambulerande røysting:
Velgarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve til å førehandsrøysta i rådhuset kan søkje valstyret om å få førehandsrøysta i heimen/ eller der dei oppheld seg. Søknaden treng ikkje vere skriftleg, du kan ringe 57 63 29 00 / 971 36 237 eller sende e-post til: post@aurland.kommune.no Kontaktperson: Margunn Tolleshaug 
Frist: onsdag 6. september 2017. 
Vallogo
Vallogo

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland