Stabsavdelingar

Stabsavdelingane er organisert under rådmannen og utførar tenester både internt i Aurland kommune sin tenesteproduksjon og ut til innbyggjarane.

Støtte og digitalisering:

 Forvaltning og utvikling:

F.v. Norunn Haugen og Beathe Ekhall Stentvedt
F.v. Norunn Haugen og Beathe Ekhall Stentvedt

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.