TV-aksjon 2019

Støtt TV-aksjonen 2019 til inntekt for CARE!

Kommunekomiteen i Aurland ved leiar Anita Lærum, Sturle Ryum og Margunn Tolleshaug oppmodar deg til å støtte opp om TV-aksjonen i haust som vert arrangert søndag 20. oktober. 

Bøsseberarane er dei viktigaste hjelparane i TV-aksjonen, og dei er ute og går frå kl. 16.00. Ta vel imot dei.