TV-aksjon 2019

Støtt TV-aksjonen 2019 til inntekt for CARE!

Kommunekomiteen i Aurland ved leiar Anita Lærum, Sturle Ryum og Margunn Tolleshaug oppmodar deg til å støtte opp om TV-aksjonen i haust som vert arrangert søndag 20. oktober. 

Bøsseberarane er dei viktigaste hjelparane i TV-aksjonen, og dei er ute og går frå kl. 16.00. Ta vel imot dei.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland