Aurland kommune beklagar ulempene dei berørte får ved stenginga av vatnet. Eventuelle spørsmål kan rettast til kommunetorget tlf 57 63 29 00 eller  Vatn- og avlaup tlf 95 98 46 02.  Entreprenør har tlf 95 17 25 88.

Stenging vatn 13.02.23_Onstad-Varsl-1.PNG

Stenging vatn 13.02.23_Vangen-Varsl-2 (002).PNG

Farge på vatnet:
Dersom det blir farge på vatnet lar man kranen renne til fargen forsvinner. Tapp ut via kaldtvatn. Viss mulig bruk utekran.

Farga vatn er ufarleg, men det anbefales å utsette kvitvasken til vatnet er til normal tilstand.

Spyling av vassledninger utføres pga. å sikre at vatnet til einkvar tid har tilfredstillande kvalitet. Etter noke tid danner det seg biofilm og slam i ledninger. dette fjernes ved å øke hastigheten på vatnet (spyling/eller avstenging/ retningsendring på vatnet), som tar med seg avleiringer som dannes på innsiden. Det spyles til vatnet er klart.