No har dei fleste i denne gruppa fått tilbod om 1.vaksinedose, og me har så smått begynt å vaksinere aldersgruppa 18-24 år og 40-44 år. Me gir samstundes tilbod om vaksiner til lærarar og barnehage-tilsette. 

Pr i dag har 956 aurlendingar fått 1 vaksinedose og 498 er fullvaksinerte, jfr sysvak."