Vasstanden har stige i mange av vassdraga i kommunen. Det er framleis venta mykje regn fram til natt til laurdag. NVE har oppgradert farevarsel for flaum for kommunen. 

Brekkeelvi_111122.jpg

Tidlegare i dag vart Brekkevegen stengd på grunn av flaum i Brekkelevi som gjekk over vegen. No vert også nedre Brekkevegen stengd. Aurland Brannvern er no ute og etablerar flaumgjerde på fylkesvegen for å verne om busetnad og infrastruktur. 
Etablering av flaumvern - Nedre Brekkeveg.png
 

Vi oppdaterar ved utvikling i situasjonen.

Ved hendingar ta kontakt med vakttelefon 959 84 600.

Andre sentrale nettsider på www.aurland.kommune.no:

Viktige telefonnummer: Viktige telefonnummer - Aurland kommune

Beredskapsside i kommunenBeredskap - Aurland kommune

Beredskapskoordineringa i kommunen ligg til Teknisk einingTeknisk - Aurland kommune (custompublish.com)

Aurland kommune nyttar varslingssystemet Varsling24Varslingssystemet "Varsling 24" - Aurland kommune