Kommunevåpen Aurland kommune

Sommarvikarar 2020 - teknisk

Me har ledige sommarjobbar på teknisk i Aurland kommune. Sommarjobbane er fordelt på reinhald og uteseksjon. Søknadsfristen er 08.03.2020.

På uteseksjon er det planlagt å ta inn inntil fire sommarvikarar fordelt på to grupper a fire veker med oppstart rett etter skuleslutt for den første gruppa.l

Søkjarar som ikkje har hatt sommarjobb i kommunen tidlegare vert prioritert.

Renovasjon søppel knytt til turisme: Vi har behov for sommarvikar som harførarkort over 18 år i samband med innhenting av søppel knytt til turisme.

Arbeidsoppgåver

Reinhald:
Reinhald av kommunale bygg

Uteseksjon:
Vedlikehaldsarbeid
Renovasjon

Løns- og tilsetjingsvilkår

Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland