Sogn regionråd er skipa som eit interkommunalt selskap med heimel i §27 i kommunelova. Rådet er sett saman av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal, Høyanger, Årdal og Aurland.