Skulen er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune og er ei landsline, dvs. at elevar frå heile landet har same rett til elevplass ved skulen. Det er eige internat på skulen, der dei fleste elevane bur.
  2Q==