Felles opptak omfattar: Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule.

Vedtekter for SFO

Alle søknader om plass i SFO må sendast elektronisk gjennom Visma Flyt Skole.  
Link til Visma Flyt Skole

Søknadsfrist: 1. april kvart år.

Tenesteeiningane oppvekst.