Byggesøknad - slik gjer du det

Gå til direktoratet for byggkvalitet sine heimesider og gå gjennom dei åtte stega i ein byggjesak.

Steg 1 til 5 må fullførast før du sender søknaden til kommunen.
 

Skjema for byggesak

Elektroniske skjema for byggesak finn du på våre heimesider.

Papirbaserte skjema finn du på Direktoratet for byggkvalitet sine heimesider.

Byggesøknad kan sendast elektronisk via kommunen sin søkjeportal eller på e-post til post@aurland.kommune.no eller vanleg post til postadresse:

Aurland kommune

Vangen 1

5745 Aurland

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

 

Byggesakstorget
Drop-in kvar tysdag og torsdag kl. 13-15

Byggsakstelefon:

959 84 606

E-post:
post@aurland.kommune.no

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

 

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland