AUGUST

Første skuledag: måndag 21. august                                      9 dagar

 

SEPTEMBER

Elevfri dag (kompetansedag): fredag 15.september              20 dagar

 

OKTOBER

Haustferie: måndag 9. til fredag 13.oktober (v. 41)               17 dagar

 

NOVEMBER

Elevfri dag (kompetansedag): torsdag 2. november             20 dagar

Elevfri dag: fredag 3. november

 

DESEMBER

Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember                        15 dagar

 

JANUAR

Elevfri dag (planleggingsdag): tysdag 2. januar
Første skuledag etter nyttår: tysdag 3. januar                        21 dagar

 

FEBRUAR

Vinterferie: måndag 19. til fredag 23. februar (veke 8)         16 dagar

 

MARS

Elevfri dag (kompetansedag): torsdag 14.mars                     14 dagar

Elevfri dag (kompetansedag): fredag 15.mars

Siste skuledag før påske: fredag 22.mars

 

APRIL

Første skuledag etter påske: tysdag 2.april                            21 dagar

 

MAI

Elevfri dag: fredag 10.mai                                                     18 dagar

 

JUNI

Siste skuledag : fredag 21. juni                                              15 dagar

 

Sum:                                                                                      186 dagar + 4 innarbeida dagar

Totalt:                                                                                    190 dagar

Vedteke i Pedagogisk utviklingsteam 05.01.23

 

Last ned skuleruta for 2023-2024 i PDF her