AUGUST   
Første skuledag: måndag 17.august                                11 dagar 
 
SEPTEMBER 
 Elevfri dag: (kompetansedag) fredag 18.september    21 dagar 
 
OKTOBER     
Haustferie måndag 5. til fredag 9.oktober (veke 41)    17 dagar    
 
NOVEMBER       
Elevfri dag: (kompetansedag) torsdag 12.november
Elevfri dag: fredag 13.november                                    19 dagar 
 
DESEMBER       
Siste skuledag før jul: tysdag 22.desember                 16 dagar  
 
JANUAR
Elevfri dag: måndag 4.januar
Første skuledag etter nyttår: tysdag 5.januar     
Elevfri dag: (kompetansedag) fredag 29.januar          18 dagar 
 
FEBRUAR       
Vinterferie: 22.februar – 26.februar (veke 8)              15 dagar 
 
MARS         
Elevfri dag: (kompetansedag) fredag 12.mars
Siste skuledag før påske: fredag 26.mars                   19 dagar 
 
APRIL 
Første skuledag etter påske: tysdag 6.april                19 dagar    
 
MAI
Elevfri dag: fredag 14.mai                                              17 dagar 
 
JUNI
Siste skuledag : fredag 18.juni                                      14 dagar
___________________________________________________________   
Sum:                              186 dagar + 4 innarbeidde dagar 
                                       Totalt: 190 dagar 
 
Vedteke i Pedagogisk utviklingsteam 12.12.2019