Skulehuset vert leigd ut til:

  • Skulane i Aurland kommune
  •  Skular i nærområdet, td Voss og Lærdal
  • Offentlege og private verksemder – forskingsorganisasjonar. med fl.
  • Høgskulen i Sogndal, Sogn Jord- og hagebruksskule, Sogndal Folkehøgskule
  • Personar som er på oppdrag etter avtale med Aurland kommune
  • Grendalaget (Ymse samlingar og møteverksemd)

Alle leigetakarar leverer ein rapport til Aurland kommune etter opphaldet. 

Kontaktperson for Dyrdal skule finn du til høgre på sida her. 

Tekst: Hanna Hj. Borlaug