Dyrdal skule

Dyrdal skule, eit nedlagt skulehus i Dyrdal som sidan 1958 har vore brukt som leirskule av skulekrinsane i kommunen.
Skulehuset vert leigd ut til:


  1 / 10 
 
Styvi og Dyrdal 9. mai 2011 Foto Anita Lærum 
Styvi og Dyrdal 9. mai 2011 Foto Anita Lærum
 


• Skulane i Aurland kommune
• Skular i nærområdet, td Voss og Lærdal
• Offentlege og private verksemder – forskingsorganisasjonar. med fl.
• Høgskulen i Sogndal, Sogn Jord- og hagebruksskule, Sogndal Folkehøgskule
• Personar som er på oppdrag etter avtale med Aurland kommune
• Grendalaget (Ymse samlingar og møteverksemd)

Alle leigetakarar leverer ein rapport til Aurland kommune etter opphaldet. 

Kontaktperson for Dyrdal skule finn du til høgre på sida her. 

 Tekst: Hanna Hj. Borlaug

Kontaktinformasjon

Dyrdal skule

Kontaktperson:
Hanna Borlaug
Telefon: 57 63 29 70
E-post: Hanna Borlaug

Besøksadresse:
Rådhuset

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland