Skog og utmark

Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland har store utmarksareal med ulike verdi. Kommunane har forvaltningsansvar knytt opp mot desse areale. Mykje av skog og utmarksforvaltninga som kommunane driv med, vert handtert frå Felles Landbrukskontor ÅLA. Her kan nemnast:

  • Søknad om bygging av landbruksveg
  • Tildeling av fellingsløyve for storvilt
  • Handtering av fallvilt
  • Søknad om motorferdsel i utmark
  • Spørsmål kring beiteområde for småfe
  • Diverse planarbeid
  • Tiltak og aktivitetar i tilknytning til verneområda

INFORMASJON frå skogrådgjevar i Indre Sogn - oversikt over kva tilskot det er til skogbruket

I dei tre kommunane er det fylgjande verneområde: 

Bleia naturreservat
Bleia og storebotn landskapsvernområde
Hallingskarvet nasjonalpark
Grånosmyrane naturreservat
Jotunheimen nasjonalpark
Kvitingsmorki naturreservat
Norheimsdalen naturreservat
Nærøyfjorden landskapsvernområde
Utladalen landskapsvernområde

Utsikt frå Oftedalen
Utsikt frå Oftedalen
Tips ein ven Skriv ut

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland