SIMAS

SIMAS er eit interkommunalt renovasjonsselskap, stifta 20. mai 1994.

Eigarkommunar:

  • Aurland
  • Balestrand
  • Høyanger
  • Leikanger
  • Luster
  • Lærdal
  • Sogndal
  • Vik
  • Årdal


 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.