19. jan. 2021 kl. 13:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

SFO betalingssatsar 2021

Betalingssatsar SFO for fast påmelde

Opphaldstid:

Foreldrebet. pr. mnd.:

0 - 14 t/veke

kr 1755

Over 14 t/veke

kr 2234

 

 

Betalingssatsar for tilfeldige dagar ein ikkje er påmeld på

 Type

Vanlege skuledagar

Ferie- og fridagar

Elevar som er fast påmelde:

164 kr/dag

294 kr/dag

Ikkje fast påmelde elevar:

228 kr/dag

371 kr/dag

   

Søskenmoderasjon vert gjeve slik:
50% reduksjon for 1. sysken
75% reduksjon for 2. og fleire

Gebyr for sein henting 218 kr

 

eFaktura

Få rekninga som eFaktura

Aurland kommune tilbyr eFaktura til sine kundar.

Med eFaktura får du rekninga ferdig utfylt i nettbanken. Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med eit klikk.

I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte rekningar – uansett kvar du er.

 

eFaktura medfører at rekningane vert sendt til deg ferdig utfylt til nettbanken din i staden for i postkassen. Du slepp såleis å bruke unødig tid på inntasting av lange KID- og kontonummer. Du kan gjere eigne endringar før du godkjenner betalinga. eFakturaer som allereie er betalt, ligg tilgjengeleg i nettbankarkivet ditt i 16 månader.

Det vil også vere mogleg å kombinere eFaktura med avtalegiro. Du vil då få faktura med spesifikasjon tilsendt elektronisk til din nettbank, medan trekket vil skje automatisk ved forfall.

Avtale om eFaktura med Aurland kommune teiknar du sjølv i nettbanken din.

For meir informasjon, sjå internettadresse www.efaktura.no  eller kontakt økonomiavdelinga, tlf. 57 63 29 53.