Informasjon frå Helse Førde

Opning av nettstaden Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er ein nettstad utvikla i eit samarbeid mellom helseforetak og kommunar.

Formål
Formålet er å samle og presentere tilgjengeleg statistikk og anna informasjon som er særleg relevant for samhandling mellom helseforetaket og kommunane.

Gjennom nettstaden vil kunnskap verte tilgjengeleg for både kommune- og spesialisthelstenesta i Sogn og Fjordane, og kunne styrke grunnlaget for samarbeid mellom tenestenivåa.

Nettstaden vil ha informasjon om tilvisingspraksis og forbruk av spesialisthelsetenesta, og innehalde indikatorar frå kommunane der ein ser føre seg at det vil skje endringar i samband med samhandlingsreforma.

Lansering 12. april 2012
Lansering av nettstaden vil skje på Samhandlingskonferansen den 12. april 2012. Det ligg då føre ein første versjon av nettsida. Samhandlingsbarometeret vil vere under kontinuerleg utvikling i tida framover, og innehalde data og prosjektarbeid av og i frå kommunane og Helse Førde.

Gå til nettsida Samhandlingsbarometeret her 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Leiar for Pleie og omsorg 
Kari Voldum 
Tlf. 57 63 18 60 / 959 846 55

Adresse: 
Aurland Helsetun

Skjerdalsvegen 31

Kontortid:  
Måndag, onsdag og torsdag
kl 8.30- 14.00 

Dagleg leiar for dagtilbod for heimebuande personar med demens og kognitiv svikt:
Grete Helene Sæterdal
Tlf 95 98 46 42

Soneleiarar:
Aurland /Vassbygdi/Gudvangen:
Inger Lise Dale
Tlf 95 98 46 27

Flåm/Undredal:
Marit Irene Aas Nesheim
 Tlf. 95 98 46 41

Leiar for Helse og førebygging
Guri Olsen
Tlf. 57 63 20 27
Mobil: 959 84 663

Besøksadresse:
Fjordsenteret 2.etasje

Postadresse:
Vangen 1
5745 Aurland /
post@aurland.kommune.no

 

NAV Aurland
Leiar for NAV Aurland:
Einar Moen

Tlf.: 55 55 33 33
e-post: 
nav.aurland@nav.no