Samarbeidsrådet Aurland, Vik og Voss

Aurland kommune vart med i samarbeidsrådet i 2009.

Føremålet
Føremålet med dette rådet er å styrkja næringslivet i regionen Aurland, Vik, Voss. Hovudvekta er lagt på landbruk og reiseliv.Vidare skal me samarbeida om samferdsle og kultur.


Leiarvervet går på omgang mellom ordførarane i dei tre kommunane, og sekretariatet ligg fast i Voss kommune.
 

Vedtekter for samarbeidsrådet Aurland, Vik, Voss

Retningsliner for Regionalt næringsfond