Km.stand ca 90 000 km.

Køyretøyet er og sjå på som reperasjonsobjekt med defekt girkasse . Seljast som den står, fri for pengeheftelser.

Køyretøyet kan besiktigast etter nærare avtale med Arne Gjernes- tlf 95704104

Frist for og gje bod på køyretøyet er satt til måndag 20.02.2023 kl 09.00.

Tilbod sendast skriftleg til: Aurland kommune:

post@aurland.kommune.no

tilbod merkast med «tilbod UC 25096»