Kven har røysterett?

Stortingsval:

  • ein må vera norsk statsborgar
  • ein må fylle 18 år innan utgangen av valåret
  • ein må ikkje har mista røysteretten etter Grunnlova § 53
  • ein må vera, eller ein gong har vore, folkeregisterført som busett i Noreg 
  • ( gjeld ikkje diplomatiet eller deira familiar)
  • ein må vera manntalsført i ein kommune

Kommune- og fylkestingsval:

  • alle som har røysterett ved stortingsval og i tillegg ikkje-norske statsborgarar som oppfyller dei andre krava, dersom dei har stått innførte i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller
  • er statsborgarar i eit anna nordisk land og er blitt folkeregisterførte som busette i Noreg seinast 30. juni i valåret

Når det gjeld butid for utanlandske statsborgarar, er det eit krav at denne tida er registrert samanhengande dei tre siste åra.

 Vallova om røysterett og manntal

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland