Føremålet med planarbeidet er å avklare og fastsette ramme for vidare drift. Arealet ligg innanfor Nærøyfjorden landskapsvernområde. PLanen er lagt tu til offentleg ettersyn i perioden 07.04.2017-19.05.2017.

Saksutgreiing frå plan og utvikling
Plankart
Planomtale med vedlegg

Planframlegg og saksutgreiing er og tilgjengeleg på kommunetorget i rådhuset.

Merknadar til planframlegget sendast innan 19.05.2017. til Aurland kommune, e-post. post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland.
Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 32, e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no