Arbeidsverkstaden vart halden 12. mai klokka 15.00 – 19.00, på skulen i Undredal. Christina Sørheim ved Arkitektontoret 4B førebudde og gjennomførte verkstaden. Føremålet med verkstaden var å sikre involvering frå sentrale aktørar i Undredal. Resultatet frå verkstaden vert saman med anna grunnlagsmateriale, lagt til grunn for utviklinga av eit plankonsept, som deretter vert lagt til grunn for sjølve reguleringsplanframlegget.

Aurland Naturverkstad AS har på vegne av kommunen utarbeidd ein stadanalyse for Undredal og som dannar eit godt grunnlag for plankonsept og reguleringsplanframlegg. Les stadanalysen her.

Les notat frå arbeidsverkstaden her.