Utvalet ba vidare om at administrasjonen vurderar nærare:
- Konsekvensane av ei utviding av bustadområde på Jødnao, med framlegging av 3D modell og C-teikningar.
- Parkering langs elva i sentrum
- Nytt utbyggingsområde ned mot sentrum.

Les sakspapira her.

Dokumenta:
Plankonsept
C-teikningar 001 og 002
Illustrasjonar 001 og 002, skuletomta, parkering i sentrum, kai på Krossanes
Plankart med omsynssoner, utan omsynssoner
Stadanalyse