Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan for Underdal

Regulering for Undredal - vedtak av plan

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 05.09.2019, sak 063/19 vedteke regulering for Undredal. 

Plankart

Områdereguleringsplan for Undredal

Plan og utvikling har vedteke at framlegg til områdereguleringsplan for Undredal vert lagt ut til 2.gongshøyring og offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Plankart Undredal

Reguleringsplan for Undredal – offentleg ettersyn

Utval for plan og utviking har 03.10.2016, sak 058/16 vedteke at framlegg til reguleringsplan (områderegulering) for Undredal vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Reguleringsplan for Undredal - plankonsept

Utval for Plan og utvikling har i møte 20.06.2016, sak 047/16 slutta seg til prinsippa i utarbeidd plankonsept for vidare utarbeiding av reguleringsplan.