Føremålet med planarbeidet er klargjering av rammene for utvikling av areal som er sett av i kommuneplanen til bustadområde på Ty.

Framlegg til plan er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 13.04.2016 – 27.05.2016.

Les sakspapira her.

Planframlegget kan du laste ned her.
Planomtale
Plankart
ROS-analyse
Utgreiing av tilkomst til BFS1 + sakspapir - prosessvedtak

Kommentarar/merknadar til reguleringsplanar kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 27.05.2016.

Nærare opplysningar om dei ulike planarbeida kan ein få ved å vende seg til:
Aurland kommune, tlf 959 846 56, e-post jom@aurland.kommune.no

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar