Føremålet med planarbeidet har vore å lage ei detaljregulering som opnar opp for utbygging av hytter.

Framlegg til planar er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 13.04.2016 – 27.05.2016.

Les sakspapir om utlegging til offentleg ettersyn her.

Planframlegget kan du laste ned her:
Planomtale
Plankart
ROS-analyse

Kommentarar/merknadar til reguleringsplan kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 27.05.2016.

Nærare opplysningar om dei ulike planarbeida kan ein få ved å vende seg til:
Aurland kommune, tlf 959 846 56, e-post jom@aurland.kommune.no

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar