Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan for Holmen gruve og deponi

Reguleringsplan for Holmen gruve og deponi - melding om oppstart

I medhald av Plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-9, samt Forskrift om konsekvensutredninger §8, vert det med dette varsla om at det setjast i gang privat reguleringsarbeid med konsekvensutgreiing, og høyring av forslag til planprogram, for gnr. 61, bnr. 8 og 6, mfl., Holmen gruve og deponi, Aurland kommune.

Planavgrensing Holmen gruve og deponi