Reguleringsplanen består av planomtale med føresegner, plankart og ROS-analyse. Desse dokumenta gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, tiltaka det vert opna for og verknadane av tiltaket.

Planomtale med føresegner
Plankart
ROS-analyse

Plan med føresegner og planomtale og ROS-analyse mm, er også lagt ut på kommunetorget på Aurland rådhus.

Planframlegga er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 01.09.2018 – 13.10.2018

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 13.10.2018.

Ta gjerne kontakt med sakhandsamar på e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no eller telefon 57 63 29 32 dersom det er spørsmål til planen.