Reguleringsendring Smiebakken B1 – offentleg ettersyn

Utval for plan og utviking har 23.01.2017, sak 007/17 vedteke at framlegg til reguleringsendring for Smiebakken B1 vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Arealbruken i planen er bustad. Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 03.02.2017-17.03.2017.

Saksutgreiing frå plan og utvikling
Plankart
Planføresegner
Planomtale

Planframlegg og saksutgreiing er og tilgjengeleg på Kommunetorget i rådhuset.

Merknadar til planframlegget sendast innan 17.03.2017. til Aurland kommune, e-post. post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland.
Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 32, e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.