Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for fleire utleigeeiningar ved sjøkanten, samt å sjå på framtidig utvikling av bygningsmassen på Vangsgaarden.
Les sakspapira her.

Framlegg til reguleringsendring er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 29.06.2016 – 17.08.2016.

Last ned dokumenta her:
Planomtale
Plankart
ROS-analyse

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 17.08.2016.

Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få ved å vende seg til:
Aurland kommune, tlf 959 846 56, e-post jom@aurland.kommune.no