Reguleringsplanen består av planomtale med føresegner, plankart og ROS-analyse. Desse dokumenta gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, tiltaka det vert opna for og verknadane av tiltaket.

Planomtale med føresegner
Plankart
Plankart med sporingskurve
ROS-analyse
​Saksframlegg

Plan med føresegner og planomtale og ROS-analyse mm,  er også lagt ut på kommunetorget på Aurland rådhus.

Planframlegga er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 25.04.2018 – 06.06.2018

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan
06.06.2018.