Reglane som gjeld er Covid-19 forskrifta § 14 a. https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§14a

  • Servering av alkohol skal kun skje ved bordservering
  • Det skal være sitteplasser til alle gjester
  • Det er skjenkestopp fra kl 24.00
    • Unntak for minibar og roomservice
  • Ut skjenka alkohol må være drukket opp innan 00.30.
  • Minst 1 meters avstand mellom gjester utanfor samme husstand og til personalet.
  • Det skal registreres kontaktopplysninger til dei gjestene som samtykker til det med dato og klokkeslett
    • Om mulig plassering i lokalet

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/