Logo Covid 19

Rapportering på tal smitta av Covid-19 i Aurland kommune - status 28.08.2020

Rapportering på smittede av Covid-19 i Aurland kommune 28.08.20

Legekontoret melder 28.08.20 om følgjande

Covid – 19

Tal testa

Tal innlagd

Tal døde

0

170 (+27)

 

 

 

(endring fra sist i parantes)   

Kriteriane for testing vart endra pr. 20.03.20 og 29.04.20. Fom onsdag 12. august kan alle som ynskjer å teste seg, få testa seg.

 

Bestilling av test; ring legekontoret på formiddag på tlf 57 63 29 99.

Det er felles tidspunkt for prøvetaking, ein gong pr dag. Dei fleste dagar er det kl 12.30.

https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/2020-08-27-flytskjema.pdf

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland