Koronavirus_2

Rapportering på smitta av Covid-19 i Aurland kommune

Legekontoret melder 08.01.21 om følgjande

 

Covid – 19

Tal testa i Aurland

Tal innlagd

Tal døde

2020

1

381 (+23)

 

 

2021

0

40

 

 

(endring fra sist i parantes)   

Aurland kommune rapporterer her på personar som oppheld seg i kommunen der det er kommunen som har ansvar for den medisinske oppfølginga. Pr i dag har ingen som har testa seg i Aurland, testa positivt. 
Kommunen har ansvar for oppfølging av ein person som oppheld seg i kommunen som testa positivt ved innreise til landet. 
Personer som er folkeregistrert og verken bur eller oppheld seg i kommunen, er ikke med i denne rapporteringa.  

 

Tenesteleiar
Guri Olsen        

Helse og Førebygging.