Kommunevåpen Aurland kommune

Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 15.05.2020

Legekontoret melder fredag 15.05.2020 kl. 12.00 om følgjande:

Aurland kommune
Tal Covid-19 Tal testa Tal innlagd Tal døde
0 36 (+6)    

                           

 

                                                                    

 

 

(endring frå sist i parantes)    

Kriteria for testing vart endra pr. 20.03.20 og 29.04.20.

Det vert ikkje kartlagd personar i karantene eller isolat.

 

Smittevernlege
Trygve Ness 

  

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland