Her er rapporten frå arbeidsverkstadane som dei hadde under konferansen. Rapporten er samanstilt av Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.
Denne rapporten vart det referert til på møtet me hadde med dei frivillige lag og organisasjonar den 15.01.20. Me informerte om at me skulle legga den ut slik at alle kunne få lesa.
Fylkeskommunen håpar at mange kommunar og frivillige organisasjonar finn i lag for å utvikle heilskapleg frivilligpolitikk i 2020!
Her i Aurland vert det nye møter med dei frivillige, og dei vert annonserte på heimesida vår.
Me ynskjer alle velkomne med innspel og gode idear framover!