Rapport frå arbeidsverkstadar under konferansen Kommunar og frivilligheit i samspel

Rapport frå arbeidsverkstadar 19. november under konferansen -Kommunar og frivilligheit i samspel

Den 19.11.19 vart det skipa ein konferanse om «Kommunar og frivilligheit i samspel» på Sandane, i regi av Fylkeskommunen.

Her er rapporten frå arbeidsverkstadane som dei hadde under konferansen. Rapporten er samanstilt av Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.

Denne rapporten vart det referert til på møtet me hadde med dei frivillige lag og organisasjonar den 15.01.20. Me informerte om at me skulle legga den ut slik at alle kunne få lesa.

Fylkeskommunen håpar at mange kommunar og frivillige organisasjonar finn i lag for å utvikle heilskapleg frivilligpolitikk i 2020!

Her i Aurland vert det nye møter med dei frivillige, og dei vert annonserte på heimesida vår.

Me ynskjer alle velkomne med innspel og gode idear framover!

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland