Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland


Tenesteleiar telnisk
Reinhardt sørensen
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal 
mob 959 84 646

Rådgjevar
Bjørn Sture Rosenvold
tlf 57 63 29 51
mob 992 73 433