Anlegget omfattar treningspark med apparat, ballvegg og buldrevegg.  Prosjektet vil også omfatte fjerning av voll langs tribuneanlegg, opparbeiding av gangsti mellom idrettsanlegg og skuleområde, samt nye plenareal og belysning. 

Treningspark 2.JPG

Treningspark 3.JPG

Det er gjennomført anbodskonkurranse for prosjektet og Kompan AS var einaste tilbydar og vant konkuransen. 

Prosjektet vil pågå i perioden november 2022 - våren 2023.  I anleggsperioden vil det etter avtale med ABU blir perioder med endra tilkomst. 

Prosjektleiar er ingeniør Henning Elgåen, e-post henning.elgaen@aurland.kommune.no.